Vil du lære å sy Nesseby-sommerkofte?

isak saba senter logo_100x96

Isak Saba senteret  arrangerer sykurs i Varangerbotn for ungdom mellom 13 - 30 år.Isak Saba senteret  arrangerer sykurs i Varangerbotn for ungdom mellom 13 - 30 år.

2017-05-10

Kurset avholdes i uke 26 ( 26.06.- 30.06.17). Kursets varighet er fra mandag til fredag kl. 9 – 17 (8 timer daglig).

Kurset er gratis. Du må ha med deg klede/stoff/tråd og symaskin.

Dersom du er interessert, eller ønsker å få mer informasjon om kurset, ta gjerne kontakt med oss: isaksaba@nesseby.kommune.no     

Tlf.:  Nina 40440545 Jane 40440546

På  facebook; søk Isak Saba senteret.

Kurset støttes av Sametinget og Samisk studieforbund.

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk