varjjatgiella.custompublish.com

Liŋkkat

2006-01-25

Unjárga gielda

Vad vet du om samer?

Egirji