2009 VUONNAMÁRKANAT

2009 Vuonnamárkaniid lágidat Vuonnabađas Unjárgga gielddas lávvardaga borgemánu 29.b. tii. 10.00 –17.00. 2009-01-20

Vuonnamárkanat leat Isak Saba guovddáža ja Várjjat Sámi Musea oktasaš doalut. Mii lágidit čielga sámi márkaniid, ollubuvttadan gálvvuid haga. Vuonnamárkaniid lágideimmet vuosttas háve 2005:as ja leage Finnmárkku stuorámus ruovttubuktagiid márkanat. Dáidá dát sivvan dasa ahte moadde duhát olbmo gallededje diimmá Vuonnamárkaniid?

 

Márkanárbevierru

Dáid árbevirolaš márkaniin beasat vuovdit dujiid ja eará gálvvuid, murjjiid ja eará  luondduláhjiid.

 Vuonnamárkaniin it gávnna dušše báikkálaš vuvdiid, muhto numo márkanárbevierru jo lea, de bohtet gávpeolbmot earáge guovlluin, numo Lujávrris, Báhcaveajis, Anáris, Guovdageainnus ja earáge báikkiin.

 

Gáktegilvu

Juohke okta gii gávttiin boahtá márkanii, lea mielde vuorbádeames. Mis lea mánáidluohkká gos gáktenieida ja gáktegánda leaba mielde vuorbádeamis, lassin nisson- ja almmáiolbmoluohkkái. Lassin leat guokte jeđđenvuoittu. Vuoittut vuorbáduvvojit, ja mii eat geahča makkár gákti lea, duššefal lea gákti. Son gii boahtá árgabeaigávttiin sáhttá  seamma bures vuoitit go son gii čikŋagávttiin boahtá. 

 

Nugo jo dološ márkaniin, de sáhttá dásge oastit káfe, gáhkuid ja lieggaborramušaid.

 

Jahkásaččat lágiduvvojit feara makkár doaimmat ja kulturdoalut.

 

Jus dárbbašat eanet dieđuid, de váldde áinnas oktavuođa:

Jane Juuso, tlf. 40440546  jane.juuso@nesseby.kommune.no

 

 

geahča min neahttasiidduid   www.isaksaba.no    www.varjjat.org

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk