”Vuonnamárkanat” huksejuvvo boares árbevieruin

1688 ásahuvvojedje márkanat siskkit Várjjatvuonas gonagasa gohččumis. Lea vejolaš ahte dát márkanat, boares protokollain gohčoduvvon “Várjjat márkanat”, leamašan jo guhkit áigge ovdal go oaččui eisseválddi buressivdnádusa.

2008-08-20

Márkanat ledje bures galleduvvon. 1694 čálii Fogd Niels Knag ná: “ dálvet ođđajagemánu 22.b.lágidit dážat, Várjjat, Deanu-ja Luossavuona sápmelaččat, Čáhcesullo, Bierggi- ja Várggáid borgárat oktan  Ruoŧabeal Duortnusa gávpealbmáiguin, Ruoŧa ja Suoma rádjeássiguin, ja Guoládaga Ruoššaiguin márkaniid”. Knag namuha maid ahte “ruoššasuopmelaččat” (golta- dahje nuortalaččat) Njávdámis ja Báhčaveajis gallededje márkaniid.
 
“Várjjat márkanat” ledje siskkimuš Várjjatvuonas, muhto justa gokko márkanbáiki lei lea eahpesihkar. 1760 fámuhuhtii ráđđehus Københámmanis márkaniid, ja čuovvovaš áigodagas leat uhcán dieđut márkaniin ja mii eat dieđe nu ollu márkandoaimmaid birra. Ovdal go 1831 go márkanat fas ásahuvvojedje. Márkanbáikki mearridedje bidjat Stuorravunnii, davábeallái otná Stuorravuona kapealla. Čálalaš gáldduin oaidnit ahte márkaniid namma lei  “Stuorravuonamárkanat”. Áigemuddu maid rievddai – ja márkanat dollojuvvojedje skábmamánu/juovlamánu molsašumis.
 
Stáhta fámuhuhtii márkaniid fas 1899:is.  

 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk