”Vuonnamárkanat” bygger på gamle tradisjoner.

I 688 ble det opprettet et marked i indre Varanger etter kongens befaling. Det er sannsynlig at dette markedet, i gamle protokoller kalt ”Varanger marked”, allerede hadde eksistert en god stund før det fikk myndighetenes velsignelse.2012-04-13

Markedet var godt besøkt. Fogd Niels Knag skriver i 1694 at: ”der holdes marked den 22. januar om vinteren, av nordmenn, finner fra Varanger, finner fra Tana og fra Laksefjord og av borgere fra Vadsø, Kiberg og Vardø, med svenske kjøpmenn fra Torneå, med svenske grensefinner og med russere fra Kola”. Knag nevner også at ”russefinner” (dvs. skolte- eller østsamer) fra Neiden og Pasvik besøkte markedet.

 

”Varanger marked” lå i indre Varanger, men nøyaktig lokalisering er usikker. Markedet ble opphevet av regjeringen i København i 1760, og i perioden som fulgte vet vi lite om markedsaktiviteten. Men i 1831 ble markedet opprettet på nytt. Markedsplassen ble nå bestemt å være Karlebotn, med lokalisering i området nord for der Karlebotn kapell ligger i dag. Dette markedet kalles i skriftlige kilder ”Karlebotnmarkedet”. Også tidspunktet ble flyttet – det ble nå holdt i månedskiftet november/desember.. I. og

 

I 1899 ble markedet på nytt opphevet av staten.

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk