PREASSADIEĐÁHUS

VUONNAMÁRKANAT 2008

2008-04-17

Vuonnamárkanat leat Isak Saba guovddáža ja Várjjat Sámi Musea oktasaš doalut. Mii lágidit čielga sámi márkaniid, ollubuvttadan gálvvuid haga. Vuonnamárkaniid lágideimmet vuosttas háve 2005:as ja leage Finnmárkku stuorámus ruovttubuktagiid márkanat. Dáidá dát sivvan dasa ahte moadde duhát olbmo gallededje diimmá Vuonnamárkanii?

Vuonnamárkaniidda lea sisáboahtin ja parkeren nuvttá.

Vuonnamárkaniid lágidat Vuonnabađas Unjárgga gielddas lávvardaga borgemánu 30.b. tii. 10.00 –17.00.

 

Márkanárbevierru

Dáid árbevirolaš márkaniin besset olbmot oastit ruovttusráhkaduvvon dujiid ja eará gálvvuid, murjjiid ja eará báikkálaš luondduláhjiid. Dáppe it gávnna ruskagálvvuid. Olbmot leat diimmáš márkaniid rájes duddjon, gođđán, murjjen ja eará láhkái ráhkkanan dán stuorra márkanbeaivái. Vuonnamárkaniin it gávnna dušše báikkálaš vuovdiid, muhto numo márkanárbevierru jo lea, de bohtet gávpeolbmot earáge guovlluin, numo Lujávrris, Báhcaveajis, Anáris, Guovdageainnus ja earáge báikkiin.

 

Gáktegilvu lea viiddiduvvon

Maiddái dán jagi lágidit gáktegilvvohallama. Juohke okta gii gávttiin boahtá márkanii, lea mielde vuorbádeames. Dán jagi lea maiddái mánáidluohkká gos gáktenieida ja gáktegánda leaba mielde vuorbádeamis, lassin nisson- ja almmáiolbmoluohkkái. Lassin leat guokte 500 kruvnnusaš jeđđenvuoittu. Vuoittut vuorbáduvvojit, ja mii eat geahča makkár gákti lea, duššefal lea gákti. Son gii boahtá árgabeaigávttiin sáhttá  seamma bures vuoitit go son gii čikŋagávttiin boahtá. 

Nugo jo dološ márkaniin, de sáhttá dásge oastit káfe, gáhkuid ja lieggaborramušaid.

Jus dárbbašat eanet dieđuid, de váldde áinnas oktavuođa márkanovddasfástideaddji guoktáin: Jane Juuso, tlf. 40440546 dahje Anu Forselius, tlf. 97085018

 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk